Analyse: Hvordan påvirker din månedlige indkomst dine lånemuligheder?

I denne dybdegående analyse af data fra d. 14 marts til d. 14. april 2024 undersøger vi, hvordan danskernes månedlige indkomst påvirker deres chancer for at opnå lån, baseret på en nylig rapport fra Matchbanker. Rapporten afslører signifikante sammenhænge mellem indkomstniveauer og lånegodkendelser, hvilket afspejler de bredere økonomiske mønstre og kreditpolitikker på markedet.

Indkomstfordeling og Lånemuligheder

Analyse af data fra Matchbanker viser en klar korrelation mellem indkomst og lånemuligheder. For eksempel udgør låntagere med en månedlig indkomst mellem 20.000-29.999 DKK den største gruppe, som repræsenterer 34,16% af alle låntagere. De med en indkomst mellem 10.000-19.999 DKK følger tæt efter med 28,80%. Dette antyder, at personer i disse indkomstgrupper har lettere ved at opnå lån sammenlignet med dem i de lavere indkomstgrupper.

Løn / Godkendt lån
Løn / Godkendt lån

Det er også værd at bemærke, at kun en mindre del af låntagere, specifikt 4,99%, tjener under 10.000 DKK månedligt, hvilket indikerer betydelige udfordringer i låneadgang for lavindkomstgrupper.

“Dataene tydeliggør en udfordrende barriere for lavindkomstgrupper, hvor deres finansielle kapacitet ofte ikke opfylder kredit kriterierne, hvilket begrænser deres adgang til nødvendige finansielle ressourcer.”

Andreas Linde, finansekspert og CEO hos Matchbanker

Andre faktorer

Der er også andre faktorer der påvirker din mulighed for at få et lån – nedenfor har vi samlet en række af grunde til dette.

Låneformål baseret på Indkomst

Indkomst spiller også en rolle i formålet med lånet. Højere indkomster er ofte forbundet med specifikke låneformål som “Eget selskab / investering” og “Køb af bil“, som henholdsvis tegner sig for 3,50% og 12,60% af låntagere i den højere indkomstgruppe (+60.000 DKK).

Indkomstfordeling i forskellige regioner

Indkomstniveauerne og lånemuligheder varierer markant mellem regioner. Hovedstaden og Midtjylland fremstår som de regioner med højeste andel af låntagere, hvilket sandsynligvis afspejler regionernes økonomiske status og befolkningstæthed.

Region / Godkendte lån
Region / Godkendte lån

Demografisk Betragtning og Lånemuligheder

Analyse af data viser, at mænd (59,06%) er mere tilbøjelige til at opnå lån end kvinder (40,94%).

Dette kunne indikere en skævhed i økonomisk stabilitet eller indkomstniveauer mellem kønnene, som kan påvirke lånegodkendelse.

Køn / Godkendte lån
Køn / Godkendte lån

Konklusion

Det er uomtvisteligt, at indkomst har en afgørende indflydelse på en persons evne til at opnå lån i Danmark.

“Vores analyse understreger vigtigheden af økonomisk stabilitet og viser tydeligt, hvordan forskelle i indkomst kan forme adgangen til finansielle tjenester.”

Andreas Linde, finansekspert og CEO hos Matchbanker

Denne indsigt er afgørende for både låntagere og långivere for bedre at forstå og navigere i lånemarkedet. De viste tendenser kan anvendes til at tilpasse kreditpolitikker og finansielle produkter, så de bedre imødekommer forbrugernes behov og økonomiske realiteter.

Andreas Linde
Skrevet af
Låneekspert, Andreas Linde, har arbejdet i finansbranchen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelateret.
Matchbanker > nyheder > Analyse: Hvordan påvirker din månedlige indkomst dine lånemuligheder?