Rettigheder som låntager

Er du bevidst om alle dine rettigheder som låntager?

Har du optaget et lån, bør du kende til alle dine rettigheder i forbindelse med lånet, så du kan gøre krav på disse, hvis det bliver aktuelt for dig.

Der findes en række lovmæssige rettigheder, du her kan læse mere om.

Fortrydelsesret

Kreditaftalelovens § 19 redegør for debitors krav på 14 dages fuld fortrydelsesret, som starter fra indgåelsen af låneaftalen.

Låneaftaler betegnes ofte som “bindende”, hvorfor ikke alle låntagere er bevidste om denne rettighed.

Ifølge kreditaftaleloven har alle låntagere krav på 14 dages fortrydelsesret – også selvom, det måske ikke nævnes på udbyderens hjemmeside.

Ønsker du at udøve din fortrydelsesret? Så vær opmærksom på følgende: 

  • De 14 dages fortrydelsesret træder i kraft fra indgåelse af kreditaftalen – eller fra den dag, aftalevilkårene modtages af låntager.
  • Fortryder du kun delvist dit lån, tilbagebetales leveringsomkostningerne som regel ikke.
  • Du skal give en utvetydig erklæring om fortrydelse via f.eks. brev eller mail inden fristens udløb.
  • Lånebeløbets skal tilbageleveres senest 30 dage efter, du har givet besked om fortrydelse.

Har du fortrudt dit lån, kan du altså vælge at gøre brug af din 14 dages fortrydelsesret.

Betænkningstid på 48 timer

Fra januar 2017 er det blevet obligatorisk for alle kviklånstagere at tage en 48 timers “tænkepause”.

Har du derfor optaget et kviklån på nettet, vil der gå 48 timer, før du får pengene udbetalt. 

Denne lovændring er blevet indført med henblik på at give kviklånstagere ekstra betænkningstid, før lånet fuldføres.

Således har låntagerne mulighed for at genoverveje lånet og dermed undgå forhastede beslutninger, der kan koste dem dyrt.

Denne nye lovgivning gælder kun for optagelse af kviklån med begrænset løbetid. Du kan derfor stadig optage en kassekredit med ubegrænset løbetid uden at være underlagt 48 timers obligatorisk betænkningstid.

Amortisationsplan

Det kan være svært holde styr på alle dine betalinger, betalingsfrister og øvrige vilkår forbundet med lånet.

Men vidste du, at du har ret til at anmode om en opgørelse, der viser alle de relevante låneinformationer – helt uden omkostninger?

Du har nemlig ret til at få tilsendt en såkaldt amortisationsplan, hvori følgende vil blive oplyst:

  • Dine skyldige betalinger
  • Rentespecifikationerne for dit lån
  • Betalingsfrister

Anmoder du om amortisationsplan, kan du få overblikket over din låneplan tilbage.

Førtidig indfrielse

Har du mulighed for at indfri lånet før tid? Så kan du frit gøre dette.

Ifølge Kreditaftalelovens § 26 har alle låntagere ret til helt eller delvist at tilbagebetale lånet før den aftale løbetid.

Det vil sige, at du ikke nødvendigvis er bundet af den løbetid, der er aftalt i lånekontrakten.

Derudover har du krav på en reduktion af de samlede kreditomkostninger (pålagte renter og gebyrer) i den resterende periode af kreditaftalens løbetid.

I dag opkræver størstedelen af låneudbydere ikke et gebyr for indfrielse før tid.

Det vil altså ikke koste dig ekstra at udøve din ret til førtidig indfrielse – såfremt udbyderen ikke opkræver et gebyr.

Dog oplyser Kreditaftaleloven, at kreditor har ret til kompensation for eventuelle omkostninger forbundet med den førtidige tilbagebetaling. Betingelsen for kompensation er, at tilbagebetalingen skal ske i en periode, hvor der er aftalt en fast debitorrente.

Kompensationen skal baseres på rimelige kriterier og må ikke overstige 1 % af kreditbeløbet.

Klageadgang

Som låntager har du ret til at klage, hvis du eksempelvis oplever brud på kontrakten, overtrædelse af reglementer eller andre uretsmæssige forhold.

Ønsker du at klage, skal du først og fremmest kontakte den pågældende udbyder pr. mail eller brev.

Er du ikke tilfreds med udbyderens behandling af din klage, kan du rette din klage til Ankenævnet for Finansieringsselskaber.

Du har ligeledes mulighed for at klage til: 

  • Forbrugerombudsmanden
  • Forbrugerklarenævnet
  • Europa-Kommissionens online klageportal

For at sikre ansvarlig udlån blandt låneselskaber, holder både Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet løbende øje med langt de fleste udbydere i Danmark.

Ser du alligevel grund til at klage om uretmæssige vilkår, bør du naturligvis gøre brug af din ret til klageadgang.

Vigtigt! Tjek dine lånevilkår, før du underskriver

I dag er alle låneselskaber reguleret og under opsyn af Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden.

Det betyder bl.a., at alle gældende lånevilkår skal være oplyst på låneudbydernes hjemmeside. 

Du kan derfor tilgå udbyderens vilkår, før du sender en ansøgning afsted. Sådan er du sikker på, at du ikke ansøger om et lån, hvis vilkår og betingelser, du ikke kan acceptere.

Det er dog ikke kun de generelle lånevilkår, du bør være opmærksom på.

Det er nemlig vigtigt, at du også nærlæser de låneforhold, der oplyses i en eventuel lånekontrakt. 

I lånekontrakten kan du ikke kun læse om lånevilkårene – det er også her, du bl.a. bliver oplyst om din specifikke rentesats, løbetid, dine månedlig betalinger og samlede kreditomkostninger.

Før du underskriver lånekontrakten, bør du altså gå igennem alle de vigtige informationer, der fremgår af din kontrakt.

Således undgår du at støde på ubehagelige overraskelser undervejs i din låneproces.

Kilder

Kreditaftaleloven – Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler

Andreas Linde
Skrevet af
Låneekspert, Andreas Linde, har arbejdet i finansbranchen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelateret.
Matchbanker > Rettigheder som låntager

Seneste nyheder