Renter – hvad er renter?

Renter – hvad er renter

Hvad er renter, og hvad betyder de mange forskellige rentebegreber, der findes på lånemarkedet? Det kan lyde forvirrende, men er faktisk ikke så kompliceret, når du først får overblik over lånerenterne, og deres betydning for omkostningerne på dit lån.

For de fleste er renter en lidt udefinerbar størrelse, som de har lært om i skolen, men aldrig sådan rigtigt har brugt til noget i praksis. I denne guide forsøger vi at skabe klarhed over:

  • Hvad renter på lån er, og hvilken indflydelse de har på et lån på nettet.
  • Hvorfor der er renter på lån, og hvad effektiv rente og rentes rente er.
  • Om du kan låne penge nogen steder uden at betale renter på lånet.

Når du har læst guiden, har du meget bedre styr på rentebegreberne, og hvad de betyder for udgiften på dit lån.

Hvad er renter?

Når du skal låne penge, betaler du renter af lånet til dem, som du låner af. Det er din betaling for den ydelse, som låneudbyderen har givet dig i form af at stille deres penge til rådighed for dig.

Renten opgives som en procentsats angivet pr. år. I lånets løbetid betaler du den angivne rente af det beløb, som du mangler at betale tilbage. Derfor falder dine renteudgifter i løbet af lånets løbetid, mens udgifterne til gebyrerne på lånet bliver ved med at være de samme. Altså falder de samlede udgifter til lånet hen over lånets løbetid.

Renten varierer fra låneudbyder til låneudbyder. Derfor bør du altid undersøge renten hos flere låneudbydere, før du låner.     

Alt du behøver at vide om ÅOP

Hvorfor betaler du renter på et lån?

Grunden til, at du betaler renter på et lån, er fordi det finansieringsselskab, der låner dig pengene, stiller noget af deres egen kapital til rådighed.

Derved kan de ikke selv få renter på pengene i deres bank. Samtidig løber de en risiko ved at låne pengene ud til dig. 

Det er den manglende renteindtægt på de penge, du har lånt, og den risiko låneudbyderen løber, som du betaler dem renter for. Samlet set giver denne rente låneudbyderen en fortjeneste på at låne dig pengene.

procent % i himlen

Renterne er ikke de eneste udgifter på lånet

Ud over renter betaler du også en række gebyrer på dit lån. Det er din betaling for det arbejde, som finansieringsselskabet eller banken har med at håndtere lånet.

Det drejer sig typisk om et stiftelsesgebyr, et betalingsgebyr hver måned og kan også omfatte rykkergebyrer, hvis du ikke betaler dine afdrag til tiden.

Når du låner penge, er det vigtigt, at du har overblik over de samlede udgifter på lånet. Dem kan du nemt beregne ved at gange løbetiden med størrelsen på det månedlige afdrag. Træk derefter lånebeløbet fra. Så har du de samlede udgifter til lånet.

De forskellige rentetyper

Der findes flere forskellige rentetyper, som du bør kende forskel på, uanset om du skal låne eller skal spare op. Nogle af de vigtigste rentebegreber er:

  • Debitorrente: Det er den årlig rentesats, som du betaler for dit lån. Rentesatsen afhænger oftest af den kreditvurdering, som låneudbyderen foretager, inden det afgøres, om du kan få lånet. Jo bedre din økonomi er, jo lavere er risikoen for at låne dig penge – og deraf også renten på lånet.
  • Nominel rente: Den nominelle rente kaldes også for den pålydende rente. Det er den rente, som står opgivet på lånet. Den er opgivet i en procentsats, der enten er angivet pr. måned, kvartal eller år. Det sidste er det mest almindelige.
  • Den effektive rente: Den effektive rente er de samlede udgifter til renter og gebyrer i hele lånets løbetid. Altså hvor stor en procent af dine afdrag, der samlet set er gået til udgifter på lånet i afdragsperioden. Til sammenligning angiver ÅOP de samlede udgifter på lånet over et år.
  • Indlånsrente: Indlånsrenten er den rentesats, der løber på de penge, du har stående i banken. I øjeblikket er indlånsrenten meget lav, og har du over et vist beløb stående i banken, vil indlånsrenten oftest være negativ. 
  • Negativ rente: Negativ rente vender rentebegrebet på hovedet. Har du negativ rente på din opsparing, koster det dig penge at have opsparingen stående i banken. Omvendt tjener du penge på et lån med negative renter.

Størrelsen på forskellige rentetyper afhænger som sagt af den enkelte låneudbyder, og de faktorer som påvirker renten på dit lån. Det er dem, som ligger til grund for låneudbyderens kreditvurdering af dig.

Hvad er rentes renter?

Rentes renter er de rente, som løber på de renter, der allerede er påskrevet et beløb. Det er rentes rente, som får din opsparing til at vokse hurtigere, hvis der er positive renter på din konto. Til gengæld udhuler rentes renter din opsparing, hvis renten er negativ.

Indsætter du f.eks. 1.000 kroner, og ikke rører pengene, vil renten få denne indflydelse på beløbet:

RenteÅr 0År 1År 2År 3
Positiv (+ 2 %)1000,001020,001040,401061,21
Negativ (- 2 %)1000,00980,00960,40941,19

Kan du få lån uden renter?

Tidligere kunne du få gratis lån – altså lån uden renter – i forbindelse med forskellige låntyper og markedsføringskampagner. 

Men i dag er der langt mellem rentefrie lån på nettet. Til gengæld kan du få lån uden renter hos mange af de kæder, som sælger hvidevarer, forbrugselektronik eller briller. Her betaler kæden renterne på lånet til det finansieringsselskab, som står for lånet.Til gengæld er det dit ansvar at overholde låneaftalen og betale dine afdrag til tiden i låneperioden. Gør du ikke det, er det dig, som kommer til at betale rykkergebyret og de ekstra renter, som løber på lånet.

Hvordan sammenligner du renter på lån?

Det er ikke kun renten, som varierer fra låneudbyder til låneudbyder. Også antallet og størrelsen af de forskellige gebyrer kan være forskellige.Derfor er låneudbyderne forpligtede til at opgive den såkaldte ÅOP – Årlige Omkostninger i Procent – på lånet. Den angiver, hvor mange procent af det årlige afdrag, der går til renter og gebyrer.

For at du kan bruge ÅOP til at sammenligne lån med, skal de lån, du sammenligner være på samme lånebeløb og have samme løbetid. Så er det billigste lån det, som har den laveste ÅOP.

FAQ om renter

Hvordan regner du renter ud?

Når du skal beregne, hvor meget renterne på et lån koster dig, skal du kende lånebeløbet, løbetiden på lånet og den rentesats, som lånet er pålagt. Derefter kan du bruge en matematisk formel til at beregne låneomkostningerne. Du kan også anvende en gratis låneberegner, som samtidig giver dig størrelsen på dine månedlige afdrag.

Hvordan med renter på afdragsfrie lån?

Har du et lån med mulighed for afdragsfrie perioder, betaler du kun de renter, som påløber i den periode, hvor du ikke betaler afdrag. Altså skylder du stadig det samme, når den afdragsfrie periode slutter.

Kan du forhandle renten på dit lån?

I banken kan du oftest forhandle dig til en bedre rente ved at ændre lidt på betingelserne på lånet. På nettet bestemmer hver enkel låneudbyder selv renten på deres lån – og den er sjældent til forhandling. Til gengæld kan du oftest finde lånet til en billigere rente hos en anden låneudbyder.

Andreas Linde
Skrevet af
Låneekspert, Andreas Linde, har arbejdet i finansbranchen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelateret.
Matchbanker > Økonomi guide > Alt om renter > Renter – hvad er renter?