Hvordan Din Jobstatus Kan Triple Din Lånebeløb

En nylig rapport fra Matchbanker, der dækker perioden 01/04-30/04, 2024, afslører interessante indsigter i, hvordan forskellige faktorer påvirker lånebeløbet pr. kunde. Især bemærkelsesværdigt er den betydelige indflydelse, som jobstatus har på lånebeløbet.

1. Lånebeløb efter Beskæftigelse

Rapporten viser, at der er en betydelig variation i lånebeløbet pr. kunde baseret på deres beskæftigelsesstatus. Selvstændige og freelancere topper listen med et gennemsnitligt lånebeløb på 114.010 DKK, hvilket er betydeligt højere end for andre grupper.

Ledere følger efter med et gennemsnit på 87.321 DKK, mens almindelige lønmodtagere har et gennemsnit på 66.492 DKK.

De, der er i lærlingeuddannelse, pensionister, og studerende ligger lavest med gennemsnitlige lånebeløb på henholdsvis 57.126 DKK, 48.707 DKK og 37.794 DKK.

Disse tal understreger, hvor vigtigt det er for långivere at vurdere stabiliteten og indtægtsniveauet hos potentielle låntagere, og de indikerer en tydelig præference for kunder med en mere stabil indkomst og længere erhvervserfaring.

Lånebeløb efter Beskæftigelse
Lånebeløb efter Beskæftigelse

2. Regionale Forskelle

Der er også betydelige regionale forskelle i lånebeløbene. Kunder i Region Hovedstaden har det højeste gennemsnitlige lånebeløb på 66.129 DKK, mens de i Region Nordjylland har det laveste med 52.598 DKK.

Dette kan afspejle de økonomiske forskelle og leveomkostningerne på tværs af regionerne.

For eksempel kan højere leveomkostninger i Hovedstaden føre til større lånebehov og dermed højere lånebeløb.

Derudover kan regionale økonomiske faktorer, såsom beskæftigelsesrater og gennemsnitlige lønninger, også spille en rolle i, hvor meget indbyggerne i forskellige regioner kan låne. Disse forskelle understreger vigtigheden af at tage regionale faktorer i betragtning, når man vurderer låneansøgninger.

Regionale Forskelle
Regionale Forskelle

3. Alderens Indflydelse

Alder spiller også en væsentlig rolle i lånebeløbets størrelse. Kunder i aldersgruppen 40-49 år har de højeste gennemsnitlige lånebeløb på 73.323 DKK, efterfulgt af dem i alderen 50-59 år med 69.651 DKK. Yngre kunder (18-29 år) har de laveste gennemsnitlige lånebeløb på 44.956 DKK, hvilket kan tilskrives deres relativt lavere indkomster og kortere kredit historie.

Dette kan også skyldes, at ældre kunder generelt har haft mere tid til at opbygge kreditværdighed og økonomiske aktiver, hvilket gør dem til mere attraktive låntagere. Endvidere kan ældre låntagere ofte have mere sikre og etablerede karrierer, hvilket yderligere forbedrer deres evne til at optage og tilbagebetale større lån. Disse tendenser viser, hvordan alder og erhvervserfaring kan være afgørende faktorer i långivningsprocessen.

3. Alderens Indflydelse
Alderens Indflydelse

4. Ejerskab af Ejendom

At eje ejendom ser ud til at have en betydelig indflydelse på lånebeløbet. Ejendomsejere har et gennemsnitligt lånebeløb på 89.969 DKK, mens dem, der lejer, har et gennemsnit på 56.015 DKK. Ejendomsejerskab kan give långivere mere sikkerhed, hvilket kan føre til højere lånebeløb. Ejendom som sikkerhed minimerer långiverens risiko, da de har en konkret værdi, de kan falde tilbage på i tilfælde af misligholdelse. Desuden indikerer ejerskab ofte en mere stabil finansiel situation, hvilket yderligere kan påvirke långiverens beslutning positivt. Disse faktorer viser, hvorfor ejendomsejere generelt kan opnå højere lånebeløb sammenlignet med lejere.

4. Ejerskab af Ejendom
Ejerskab af Ejendom

5. Betalingsbemærkninger

En kundes betalingshistorik spiller en afgørende rolle i fastsættelsen af lånebeløbet. Ifølge rapporten har kunder uden betalingsbemærkninger et højere gennemsnitligt lånebeløb sammenlignet med dem, der har betalingsbemærkninger. Dette skyldes, at långivere anser en ren betalingshistorik som en indikator for lavere kreditrisiko. Kunder uden betalingsbemærkninger opnår ofte mere favorable lånevilkår, hvilket kan inkludere højere lånebeløb og lavere rentesatser. På den anden side kan kunder med betalingsbemærkninger opleve strammere kreditvilkår. For dem, der søger lån trods udfordringer med kreditvurdering, kan det være nyttigt at overveje alternativer såsom lån uden kreditvurdering. Disse lån kan give muligheder for dem, der ellers ville have svært ved at få lån på grund af en mindre optimal betalingshistorik.

Konklusion

Matchbankers rapport fremhæver, hvordan forskellige faktorer som beskæftigelsesstatus, region, alder og ejerskab af ejendom påvirker lånebeløbet pr. kunde. En markant indsigt er, at selvstændige og freelancere kan låne betydeligt mere end andre grupper, hvilket tyder på, at långivere har større tillid til dem, der driver deres egne forretninger. 

Andreas Linde, økonomisk ekspert og CEO for Matchbanker, udtaler: “Disse resultater viser vigtigheden af økonomisk stabilitet og ejerskab i låneprocessen. Det er klart, at långivere vægter visse faktorer højere end andre, hvilket bør tages i betragtning af potentielle låntagere.” 

Ved at forstå disse dynamikker kan låntagere bedre forberede sig på at ansøge om lån og potentielt forbedre deres chancer for at få større lånebeløb godkendt.

Andreas Linde
Skrevet af
Låneekspert, Andreas Linde, har arbejdet i finansbranchen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelateret.
Matchbanker > nyheder > Hvordan Din Jobstatus Kan Triple Din Lånebeløb