Forbrugslån: En sammenligning mellem mænd og kvinder

I denne analyse fokuserer vi på kønsforskelle i forbrugslån hos Matchbanker, baseret på data indsamlet i perioden fra 1. april 2024 til 28. april 2024. Vi undersøger lånebeløb, demografiske karakteristika og låneformål for at afdække, hvordan mænd og kvinder adskiller sig i deres låneadfærd.

Lånebeløb efter køn

Vores data viser, at mænd typisk optager større forbrugslån end kvinder, med en gennemsnitlig forskel på 15.810 DKK; mænd låner 67.895 DKK, mens kvinder låner 52.085 DKK​​​​. Denne forskel kan afspejle indkomstforskelle, adgang til kredit, eller forskellige forbrugsmønstre mellem kønnene. Det understreger også en tendens hvor mænd viser højere risikovillighed i deres økonomiske beslutninger. Analyser af yderligere faktorer som kmreditværdighed og låneformål kan give dybere indsigt i disse kønsforskelle.

Mænd optager større forbrugslån end kvinder
Mænd optager større forbrugslån end kvinder

Demografiske forskelle og lån

Aldersfordelingen viser betydelige forskelle i låneadfærd. For eksempel låner mænd mellem 40 og 49 år i gennemsnit 83.320 DKK, hvorimod kvinder i samme aldersgruppe låner 60.730 DKK​​​​.

Yngre og ældre aldersgrupper viser også lignende mønstre, hvilket tyder på, at mænd generelt er mere tilbøjelige til at optage større lån uafhængigt af alder. Denne tendens kan være resultatet af forskelle i indkomstniveauer eller forskellige holdninger til risiko og investering blandt kønnene. Det er vigtigt for långivere at overveje disse demografiske faktorer for at tilpasse deres tilbud mere præcist og ansvarligt.

For eksempel låner mænd mellem 40 og 49 år i gennemsnit 83.320 DKK
Mænd mellem 40 og 49 år i gennemsnit 83.320 DKK
hvorimod kvinder i samme aldersgruppe låner 60.730 DKK
Kvinder mellem 40 og 49 låner 60.730 DKK

Lån efter region

Regionale data indikerer også forskelle. I Region Hovedstaden låner mænd i gennemsnit 70.528 DKK mod kvinder, der låner 59.701 DKK.

I Region Hovedstaden låner mænd i gennemsnit 70.528 DKK
I Region Hovedstaden låner mænd i gennemsnit 70.528 DKK
I Region Hovedstaden låner kvinder i gennemsnit 59.701 DKK
I Region Hovedstaden låner kvinder i gennemsnit 59.701 DKK

Disse regionale forskelle kunne være forbundet med variationer i leveomkostninger og indkomstniveauer, hvilket afspejler forskelle i den økonomiske aktivitet og arbejdsmarkedets struktur mellem kønnene. Yderligere undersøgelse kunne afsløre, hvorvidt mænd generelt har højere indkomster eller flere fuldtidsstillinger, hvilket kan give dem adgang til større lånebeløb. 

Ligeledes kunne det være relevant at overveje, om kvinder oftere arbejder deltid eller i lavere lønnede sektorer, hvilket kan begrænse deres lånekapacitet. En sådan analyse ville bidrage til en dybere forståelse af de økonomiske faktorer, der påvirker låneadfærd på regional basis.

Lån efter beskæftigelse

Beskæftigelse spiller også en rolle. Selvstændige mænd låner i gennemsnit 116.747 DKK, sammenlignet med selvstændige kvinder, der låner 100.507 DKK​​​​. Disse tal viser, at selvstændige mænd har tendens til at optage større lån, muligvis på grund af større virksomhedsrelaterede finansieringsbehov.

Det kunne indikere, at mænd måske investerer mere aggressivt eller udvider deres forretninger hurtigere end kvinder, hvilket kræver større kapitalindsprøjtninger. Yderligere undersøgelser kunne være nødvendige for at forstå de underliggende årsager til disse forskelle og hvordan de påvirker økonomisk lighed.

Selvstændige mænd låner i gennemsnit 116.747 DKK
selvstændige kvinder, der låner 100.507 DKK
Kvinder, der er selvstændige, låner 100.507 DKK

Formål med lånet

Når det gælder låneformål, låner mænd markant mere til ‘Eget selskab / investering’ og ‘Køb af bil’, mens kvinder også låner betydelige beløb til ‘Køb af bil’. Denne tendens viser, at mænd og kvinder prioriterer forskellige behov, når de optager lån. Mændenes større lånebeløb til investeringer og virksomheder kan afspejle en tendens til økonomisk risikovillighed eller en større repræsentation i erhvervslivet. Kvinders lånemønstre, der også inkluderer bilkøb, kunne indikere en praktisk tilgang til låntagning, hvor nødvendige udgifter prioriteres. En mere detaljeret analyse af disse forskelle kunne belyse, hvordan økonomiske beslutninger påvirkes af både køn og de bredere sociale og økonomiske strukturer.

Når det gælder låneformål låner mænd markant mere til Eget selskab investering og Køb af bil
Mænd låner mere til Eget selskab investering og Køb af bil
kvinder også låner betydelige beløb til Køb af bil
Kvinder låner betydelige beløb til Køb af bil

Konklusion

Forskellene i forbrugslån mellem mænd og kvinder hos Matchbanker belyser, hvordan socioøkonomiske faktorer og livsstilsvalg influerer på finansielle beslutninger. Disse forskelle understreger behovet for en mere skræddersyet tilgang til finansielle tjenester, der tager højde for kønsspecifikke behov og præferencer.

Dataene viser en tydelig trend, hvor mænd tager større lån sammenlignet med kvinder, hvilket kan indikere en højere risikovillighed eller forskelle i økonomisk kapacitet

Andreas Linde, finansekspert og CEO for Matchbanker. 

Forståelse af disse forskelle kan hjælpe finansielle institutioner med bedre at tilpasse deres produkter og tjenester til mænds og kvinders specifikke behov.

Andreas Linde
Skrevet af
Låneekspert, Andreas Linde, har arbejdet i finansbranchen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelateret.
Matchbanker > nyheder > Forbrugslån: En sammenligning mellem mænd og kvinder